SCENA DRAMATYCZNA - BEŁŻYCE 2017r.
Start
TEATR - Scena Dramatyczna Bełżyce ‘2017.
22 – 23 września 2017 r.
Regulamin
Organizatorzy:
- Miejski Dom Kultury w Bełżycach ,
- Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
- Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach

-Termin:
- 22- 23 września 2017r.
Cele:
- Krzewienie kultury teatralnej
- Popularyzacja dokonań twórczych poszczególnych środowisk kraju.
- Wymiana doświadczeń warsztatowych
-Uczestnicy:
- Na „Scenie” mogą wystąpić wszystkie zespoły teatralne i kabaretowe z całego kraju,
amatorskie i profesjonalne
Warunki Uczestnictwa:
-Każdy zespół przesyła na adres : MDK Bełżyce, ul. Tysiąclecia 26 , 24 – 200 Bełżyce
1.     Kartę Zgłoszenia
2.     Nagranie filmowe zgłaszanego spektaklu teatralnego lub kabaretowego.
/ Uwaga: prosimy o przesyłanie nośników -nie uwzględniamy podawanych linków/
Termin zgłoszeń do  25 sierpnia   2017r.
- Na podstawie zgłoszeń, do dnia 10 września 2017 r. Organizatorzy kwalifikują
i zapraszają poszczególne zespoły na imprezę.
- Zespoły występujące na scenie otrzymują nagrody pieniężne.
- Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub koszt placówek delegujących.
- Organizatorzy zapewniają zespołom wyżywienie oraz, w koniecznych wypadkach
i w miarę  możliwości, noclegi.
- Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zaproszenia zespołu poza drogą
kwalifikacyjną.
Warunki techniczne:
- Organizatorzy zapewniają pomoc przy realizacji przedstawień; pomoc przy budowie  
scenografii, nagłośnienie, oświetlenie.
- Do dyspozycji zespołów scena pudełkowa 6 x 8 m lub sala płaska 10 x 10 x3
z  możliwością dowolnego ustawienia miejsca gry i widowni.
Miejsca plenerowe – w wypadku spektakli plenerowych.
Komisarz Sceny: Józef Kasprzak.  81/ 5172740,  81/5172230, 81/ 5162767,
661 810 401
 
Joomla free templates, best business hosting.

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Szukaj

Mała galeria

IMG_9506.JPG